Fredensgade 21 - 25.

Ejendommen Fredensgade 21 - 25 skulle i 2002 renoveres gennemgribende. Ejendommen er beliggende centralt og meget trafikeret på Fredensgade, en af Københavns mest belastede gader.

 

I forbindelse med renovering søgte tegnestuen i samarbejde med SBS Byfornyelse om midler til støjreducerende foranstaltninger.

 

Resultatet blev projekt "Grøn Støj", der i al sin enkelhed går ud på at der etableres glaskarnapper foran vinduerne mod gaden. Karnapper forsynes med frisk luft fra gården. Beboerne har nu mulighed for at åbne deres vinduer og lufte ud - uden støj- og forureningsgener.

 

 Facade 1.jpg  Facade 2.jpg

 

Mekanikken til at hente den friske luft fra gården til gaden bliver primært drevet at solceller placeret på gårdfacaden

 

 Bagside.jpg

 

Socialministeriet er netop udkommet med en rapport om projektet

"Grøn Støj - Bygningsrenovering i støjbelastede boliger".

 

Rapporten kan rekvireres gratis hos:

Socialministeriet

Lovekspeditionen

Holmens Kanal 22

1060 København K

Tlf. nr. 33 92 93 26